HP-logo-snurr-8Hallstahammar Promotion är en ekonomisk förening som består av sex företagsnätverk som, i samverkan med Hallstahammars kommun, arbetar för att utveckla näringslivsklimatet i vår kommun.

Kanalhuset
Vår kompetens - din möjlighet
Kanalhuset i Hallstahammar är ett unikt samverkansprojekt med spännande möjligheter. Det är en ekonomisk förening, Samverkande företag i Hallstahammar, med säte i Kanalhuset på Hans von Kantzows väg 50. Här samverkar företag med vitt skilda affärsidéer, alla med övertygelsen om att samarbete är inspirerande, leder till utveckling och är till nytta för alla.

Vi i Hallsta
Vi i Hallsta är en samverkansorganisation där konsumentföretagen, fastighetsägarna och kommunen tillsammans verkar utifrån tanken om ”Hallstahammar Först”. Syftet är att utveckla Hallstahammar som mötes- och handelsplats.
Destination Strömsholm
Destination Strömsholm är en ideell förening som verkar för att öka antalet besökare i Strömsholm. Du är hjärtligt välkommen att uppleva Strömsholms unika tradition och kultur.

Webbsida

Kanalnätet
Kanalnätet är nätverket för företagsamma kvinnor i Hallstahammar med omnejd. Vi är företagsamma och driftiga kvinnor, många driver egna företag eller har en ledarposition.

Webbsida

LRF Mälardalen
LRF Mälardalen är ett regionförbund som innefattar Stockholms, Uppsalas och Västmanlands län. LRF Mälardalen ska skapa goda villkor för företagande med bas i jord, skog och vatten, så att regionens medlemmar kan förverkliga sina ambitioner om lönsamhet och livskvalitet.

Webbsida