Nystart

Nystart

Ett samarbete mellan Arbetsförmedlingen, kommunen och näringslivet för att hitta nya relevanta metoder som skapar framtidstro och motiverar en målgrupp som är långt från en anställning att närma sig arbetsmarknaden.

Målet var att skapa ett samhälle där ingen invånare riskerar utanförskap genom att hamna mellan stolarna på olika myndigheter och arbetsmarknaden. Ett samhälle som skapar framtidstro hos individen och som erbjuder alla invånare möjlighet till en meningsfull sysselsättning och egenförsörjning.

 

Omfattning

 • Projektstöd 7 miljoner
 • Total budget 17 miljoner

Projektperiod: 2012-01-09 – 2014-06-30

Medfinansiärer

 • Arbetsmarknadsavdelningen
 • Hallstahammar
 • Individ och Familjeomsorg

Samarbetspartners

 • Arbetsmarknadsavdelningen
 • Hallstahammar
 • Hallstahammar Promotion
 • Hallstahammars bibliotek
 • Individ och Familjeomsorg
 • Kommunal Vuxenutbildning
 • Näringslivsenheten
esf-flagga
Namn
Nystart
Område
Utvecklingsprojekt, ESF-projekt