Kanalmässan

Kanalmässan

kanalmässan logoHallstahammar har sedan 2006 arrangerat en årlig visionsdag för företagare och nätverk i Hallstahammar. Från 2007 har visionsdagen kombinerats med en mässa för företag och föreningar i Hallstahammar och grannkommunerna. Mässan har getts namnet Kanalmässan. 2008 flyttade mässan in den nyinvigda ishallen HallstArena.

Kanalmässan är en härlig folkfest och en av de mötesplatser som samlar mest folk på ett och samma ställe under hela året.

Här kan besökarna möta enmansföretagare och ortens största industrier tillsammans med föreningsliv och kultur. Precis som det ska vara på en mässa är det tävlingar, smakprovningar och uppträdanden.

Syftet med mässan

  • Att stärka företagare och nätverk genom samverkan
  • Att ge deltagarna möjlighet att exponera sin kompetens, resurser och produkter för potentiella kunder och samarbetspartners
  • Att ge allmänheten och företagare möjlighet att etablera kontakt med företag och nätverk som verkar i Hallstahammars kommun och grannkommunerna
  • Att skapa en folkfest i Hallstahamar

Projektets mål

  • Att förbättra samarbetet mellan näringslivet, nätverken och kommunen samt att stärka företagarna och nätverken i deras respektive verksamheter
  • Att bidra till att göra Hallstahammars kommun attraktiv som etablerings-, bostads- och verksamhetsort för att öka antalet nyetableringar
  • Att stärka medlemsnätverken och deras medlemmars verksamheter genom utökade kontaktnät och utökad verksamhet


Foto av Leif Björklund, Idébild

esf-flagga
Namn
Kanalmässan
Område
Företag och nätverk i Hallstahammar och närliggande kommuner visar upp sina verksamheter och möter nya kunder.
Kategori
Webbsida