HP 4

Den övergripande målsättningen var att ta ansvar och ge de sysselsatta som riskerar omställning en möjlighet att lära nytt och lära om för att öka sin anställningsbarhet och därmed stå bättre rustade i framtiden. 

 

 

 

 

Omfattning:

  • Antal företag: 4
  • Antal personer: 400
  • Budget: 5,2 miljoner

Projektperiod:
2009-04-01 – 2011-03-30

Deltagande företag:

  • Intra Mölntorp AB
  • Monoflex Nordic AB
  • Ovako Hallstahammar AB
  • Sandvik Heating Technology AB
esf-flagga
Namn
HP 4
Område
Utvecklingsprojekt, ESF-projekt
Webbsida