Handelsplats Surahammar

Handelsplats Surahammar

I början på 2010-talet saknade Surahammar en företagarorganisation. Hallstahammar Promotion fick frågan att vara projektägare för ett utvecklingsprojekt. Under projektets gång ombildades Företagarna Hallstahammar till att även inkludera Surahammar.

Det är de och näringslivskontoret i Surahammar som nu är resultatbärare av det framgångsrika ESF-projektet Handelsplats Surahammar.

 

 

Omfattning

  • Antal företag: 45 småföretag i Ramnäs, Virsbo och Surahammar
  • Antal personer: 151
  • Budget: 3,7 miljoner
  • Lärtimmar: 5183

Målsättning

Projektets mål på lång sikt var att skapa ett företagsklimat som präglas av arbetsplatser som samverkar och har kompetenta medarbetare som bidrar till tillväxt och utvecklingsmöjligheter för både företagen och Surahammars kommun.

Måluppfyllelse

Delmålet att 70% av deltagarna ska använda sig av sina nya kunskaper överträffades (83%).

Delmålet att 70% upplever att projektet bidragit till individuell utveckling överträffades (80%).

Delmålet att 70% av företagen ska uppleva att konkurrenskraften ökat är det som är allra bäst uppfyllt. Där är nästan alla företagare mycket nöjda.

Förutsättningar att utveckla ett positivt företagsklimat är goda genom de samverkanssteg som tagits under projektets gång. Arbetet med att ta fram en lokal näringslivsstrategi för Surahammars kommun är startad. Arbetet där bedrivs av företagare både i och utanför projektet, företrädare för fyra politiska partier, kommunchef, samhällsbyggnadschef, kommunens näringslivsutvecklare och organisationen Företagarna Hallstahammar-Surahammar.

Projektgrupp

  • Susanne Sedvall, projektledare
  • Håkan Freijd, strategisk projektledare/HP representant
  • Sabine Dahlstedt, samhällsutvecklare Surahammar kommun

Styrgrupp

  • Hans Niva, Moon Radio
  • Lena Oderstad-Andersson, Ramnäs Hotell- och konferens
  • Eva Holmgren, Present & Tyg
esf-flagga
Namn
Handelsplats Surahammar
Område
Utvecklingsprojekt, ESF-projekt