Projekt arkiverade under: HP-projekt

Hallstahammar har sedan 2006 arrangerat en årlig visionsdag för företagare och nätverk i Hallstahammar. Från 2007 har visionsdagen kombinerats med en mässa för företag och föreningar i Hallstahammar och grannkommunerna. Mässan har getts namnet Kanalmässan. 2008 flyttade mässan in den...

Namn

Kanalmässan

Område

Företag och nätverk i Hallstahammar och närliggande kommuner visar upp sina verksamheter och möter nya kunder.

En mötesplats som är flera mötesplatser för folk som älskar konst- och kultur i olika former. Under tre sinnliga dagar i påskhelgen möts utställare och besökare med glädje i sinnet. Vi möts hemma hos utställare, i ateljeér och i olika...

Namn

Konst- & Kulturrundan i Kolbäcksdalen

Område

I vackra Kolbäcksådalen, mellan Bergslagen och Mälaren, finns ett rikt konst- och kulturliv.