Projekt arkiverade under: Avslutade projekt

Det övergripande målet på lång sikt är att skapa en levande handelsplats där människor möts och trivs och där verksamheterna blomstrar. Det är möjligt att uppnå genom att börja med att kompetensutveckla och stärka de enskilda människorna som är verksamma...

Namn

Handelsplats Hallstahammar

Område

Utvecklingsprojekt, ESF-projekt

I början på 2010-talet saknade Surahammar en företagarorganisation. Hallstahammar Promotion fick frågan att vara projektägare för ett utvecklingsprojekt. Under projektets gång ombildades Företagarna Hallstahammar till att även inkludera Surahammar.

...

Namn

Handelsplats Surahammar

Område

Utvecklingsprojekt, ESF-projekt

Ett samarbete mellan Arbetsförmedlingen, kommunen och näringslivet för att hitta nya relevanta metoder som skapar framtidstro och motiverar en målgrupp som är långt från en anställning att närma sig arbetsmarknaden.

...

Namn

Nystart

Område

Utvecklingsprojekt, ESF-projekt

Med Hallstahammar Promotions genomförandeprojekt HP5 avsåg vi att fortsätta arbetet med kompetensutveckling av medarbetare och småföretagare och ta ytterligare ett steg i resan från ett traditionellt brukssamhälle,

...

Namn

HP 5

Område

Utvecklingsprojekt, ESF-projekt

Den övergripande målsättningen var att ta ansvar och ge de sysselsatta som riskerar omställning en möjlighet att lära nytt och lära om för att öka sin anställningsbarhet och därmed stå bättre rustade i framtiden. 

...

Namn

HP 4

Område

Utvecklingsprojekt, ESF-projekt