Från början av 2000-talet till början av 2010-talet gjordes en enastående resa i Hallstahammar. Genom projektet En Väg In, som sedan blev både organisationen HP och ett näringslivskontor, så gick Hallstahammar från att rankas som en av Sveriges 40 sämsta företagarkommuner till en av de 40 bästa. Det var ett arbete som var möjligt genom mycket god samverkan mellan näringsliv, tjänstemän och politiker.

Allt har sin tid och nu har HP styrelse (med representanter för näringslivet och kommunen) tillsammans gjort ett arbete för att lägga grunden till de kommande årens arbete med näringslivsutvecklingen. För kommunen handlar satsningen om framtida arbetstillfällen och skatteintäkter. För näringslivet om att förutsättningarna för att driva, etablera och starta företag ska vara enkla i vår kommun.

Ett av de kortsiktiga målen är att tillsätta en ny styrelse vid stämman 24 april i år. En styrelse som med ny kraft och energi tar tag i att aktivt driva de kommande årens näringslivsutveckling. Detta utifrån den grund som arbetats fram under det senaste året.

Organisationsmässigt kommer näringslivschef Madeleine Ahlqvist att vara ”VD” för arbetet. På näringslivskontoret har HP en anställd resurs i form av näringslivsutvecklare Linda Uddman. HP styrelse kommer under 2018 att bestå av en ordförande och fyra ledamöter, alla arvoderade. Tillsammans ska de arbeta med framtagna frågeställningar vilka bygger på det nya näringslivspolitiska programmet. En av de viktigaste uppgifterna under det kommande året blir att nå ut och att engagera fler i arbetet som görs.

Det är den nya styrelsen som lägger upp arbetet och detaljerna för 2018-2019. Grunden som vi ser är

  1. Att samverka
   1. … med Näringslivskontoret och tydligt de dem vissa uppdrag, exempelvis Frukost i Hallsta och andra mötesplatser
  2. Att arbeta med dialog
   1. … med företag och Hallstahammars kommun.
    1. Att vara ute hos företagen med ett fastsatt frågebatteri, för att kunna bli ”Företagens röst” på riktigt. Delegera till fler än dem själva att vara ute hos företagen.
    2. Att bjuda in politikerna åtminstone en gång under året.
  3. Att arbeta med Mötesplatser
   1. … som skapar engagemang, delaktighet och lärande.
  4. Att komma med nytt
   1. … så att det märks hos företagen och så att media vill skriva
  5. Att kommunicera
   1. .. så att förnyelsearbetet och organisationen syns på ett sätt som skapar nyfikenhet och engagemang

Vi skulle kunna ha några riktigt roliga år framför oss. Även om vi som företagare har det tight med tid så berättar många av dem som varit med under de här åren också glatt om vilken energi det här arbetet tidvis ger. Det är också så att ibland behöver man komma ifrån sitt eget, för att få perspektiv på den verksamheten och sköta den bättre. Genom att vara en del av HP har du möjligheten att ”knacka på” hos vilket företag som helst i kommunen och prata om näringslivsutveckling.

Känner du att du vill vara med, i styrelsen eller på annat sätt, är det bara att du hör av dig till info@hallstapromo.se. Det gäller också om du vill nominera någon annan till styrelsen eller om du vill att vi kontaktar dig för att berätta mer. Det gäller också om du har input i form av frågor som är viktiga för ditt företag.