Styrelsen består förutom av ordförande och vice ordförande av en ledamot från respektive företagsnätverk. Tillsammans med kommunledningen driver den här gruppen utvecklingen av näringslivklimatet i vår kommun. Har du tankar, åsikter, fundering eller om du vill vara delaktig så är du välkommen att höra av dig.

Styrelse

Ordförande
Jan Andersson
070 – 247 2677

Vice ordförande
Helena Holmberg
070-521 60 83

Styrelseledamot
Barbara Kabacinski-Hallström
070-847 09 20

Styrelseledamot
Patrik Vrethed
070-313 82 05

Styrelseledamot
Maria Nilsson
073-990 25 35

Adjungerade

Hallstahammars kommun deltar på varje styrelsemöte då vi utvecklar företagsklimatet tillsammans. Ständigt adjungerade är:

Kommunstyrelsens ordförande
Catarina Pettersson

Kommunchef
Carin Becker-Åström

Näringslivschef
Madeleine Ahlqvist