När Svenskt Näringsliv presenterar enkätsvaren för lokalt företagarklimat, som ligger till grund för höstens stora rankning av landets företagarklimat, så får Hallstahammars kommun fortsatt högt betyg. Faktiskt det högsta i länet.

82 företag i kommunen har svarat på frågor om företagarklimatet och gett omdömen om hur de upplever kontakten med kommunen, attityder, myndighetsutövning, dialog med mera. I det sammanfattande betyget så får Hallstahammar 3,9 som är en bra bit över genomsnittsbetyget i länet på 3,2 och i riket i övrigt är siffran 3,3.

Till Svenskt Näringsliv säger kommunstyrelsens ordförande Catarina Petterson (s) att sammarbete mellan kommun och företag är nyckeln till framgång.
– Kommunen och företagen har tillsammans lyckats förbättra företagsklimatet i Hallstahammar. Det är inte ”vi och dom” som gäller längre. Tillsammans är nyckelordet bakom framgången och så ska vi jobba också i fortsättningen.

Svenskt Näringslivs stora ranking av företagarklimatet släpps den 20 september.