Årets uppstickare: Jonas Berlund, Fiskarn´i Borgåsund

Årets inspiratör: Sigward Eriksson, Westerqwarn Pub & Restaurang

Årets grundbult: Juha Kauppinen, Bulten Hallstahammar AB

Årets uppstickare 2009

John Berlund
Fiskarn i Borgåsund

Motivering
John har haft modet att ta över fiskeriverksamheten från sin far och framgångsrikt utvecklat konceptet. Investering i nya lokaler med en ny tilltalande butik har genererat nya kunder. Många års erfarenhet går nu i arv på ett nytt och uppstickande sätt. Smakfull rökt och färsk fisk, tillsammans med varierande läckra delikatesser, har satt Fiskarn i Borgåsund på kartan.

Årets inspiratör 2009

Sigward Eriksson
Westerqwarn Pub & Restaurang

Motivering
Vår stora inspiratör, entreprenör och idéspruta. Sigward har, under ett antal år och vid sidan av sin ordinarie verksamhet, förverkligat många idéer, som vi är stolta över. I det senaste projektet, Arbetsklivet, visar han sitt stora engagemang för såväl ungdomar som företagare i Hallstahammars kommun.

Årets grundbult 2009

Juha Kauppinen
Bulten Hallstahammar AB

Motivering
Juha har genom hårt arbete, under flera år, lyckats förbättra kvalitet och produktivitet och därigenom kunnat bevara produktionen i Sverige och Hallstahammar.