Genomförda projekt

Hallstahammar Promotion har framgångsrikt drivit ett antal ESF-projekt samtidigt som det bedrivits ett framgångsrikt arbete för att utveckla näringslivsklimatet.

Med en finansiering på drygt 40 miljoner från ESF och 10 miljoner egen finansiering har mer än 1500 personer i nästan 200 företag kompetensutvecklats. Detta i syfte att stå starkare på arbetsmarknaden och att kunna utföra sina arbetsuppgifter i företagen på ett bättre sätt.

Det här kompetensutvecklingsarbete har också stärkt samverkan som sker för att utveckla företagsklimatet. HP samlar nätverkens och företagens frågor och arbetat tillsammans med kommunen för att lösa dessa på för orten bästa sätt. Det här har gett ett resultat där Hallstahammar gått från att vara en av Sveriges 40 sämsta kommuner till en av Sveriges 40 bästa kommuner att driva företag i.

esf-flagga
HP 2

Syftet med projektet var att genom kompetensutvecklande insatser stärka medarbetarnas individuella förutsättningar på en allt mer turbulent arbetsmarknad. 

Visa mer
HP 1

Syftet med projektet var att stärka medarbetarnas individuella förutsättningar för anställningsbarhet på en alltmer turbulent arbetsmarknad. 

Visa mer