Genomförda projekt

Hallstahammar Promotion har framgångsrikt drivit ett antal ESF-projekt samtidigt som det bedrivits ett framgångsrikt arbete för att utveckla näringslivsklimatet.

Med en finansiering på drygt 40 miljoner från ESF och 10 miljoner egen finansiering har mer än 1500 personer i nästan 200 företag kompetensutvecklats. Detta i syfte att stå starkare på arbetsmarknaden och att kunna utföra sina arbetsuppgifter i företagen på ett bättre sätt.

Det här kompetensutvecklingsarbete har också stärkt samverkan som sker för att utveckla företagsklimatet. HP samlar nätverkens och företagens frågor och arbetat tillsammans med kommunen för att lösa dessa på för orten bästa sätt. Det här har gett ett resultat där Hallstahammar gått från att vara en av Sveriges 40 sämsta kommuner till en av Sveriges 40 bästa kommuner att driva företag i.

esf-flagga
Handelsplats Hallstahammar

Det övergripande målet på lång sikt är att skapa en levande handelsplats där människor möts och trivs och där verksamheterna blomstrar. Det är möjligt att uppnå genom att börja med att kompetensutveckla och stärka de enskilda människorna som är verksamma där.

Visa mer
Handelsplats Surahammar

I början på 2010-talet saknade Surahammar en företagarorganisation. Hallstahammar Promotion fick frågan att vara projektägare för ett utvecklingsprojekt. Under projektets gång ombildades Företagarna Hallstahammar till att även inkludera Surahammar.

Visa mer
Nystart

,

Ett samarbete mellan Arbetsförmedlingen, kommunen och näringslivet för att hitta nya relevanta metoder som skapar framtidstro och motiverar en målgrupp som är långt från en anställning att närma sig arbetsmarknaden.

Visa mer
HP 5

Med Hallstahammar Promotions genomförandeprojekt HP5 avsåg vi att fortsätta arbetet med kompetensutveckling av medarbetare och småföretagare och ta ytterligare ett steg i resan från ett traditionellt brukssamhälle,

Visa mer
HP 4

Den övergripande målsättningen var att ta ansvar och ge de sysselsatta som riskerar omställning en möjlighet att lära nytt och lära om för att öka sin anställningsbarhet och därmed stå bättre rustade i framtiden. 

Visa mer
HP 3

Syftet med projektet var att genom kompetensutvecklande insatser stärka medarbetarnas individuella förutsättningar på en allt mer turbulent arbetsmarknad. 

Visa mer