Månadens frukostträff, som genomfördes i en ny tappning, var välbesökt. Det nya upplägget skapade en trivsam atmosfär och det blev lättare att ta till sig information som var viktig. Mer om innehållet kommer, kortfattat var huvudpunkterna

– Vision 2025 och arbetet med att ta fram denna
– Förenklingar och förbättringar som kommunen arbetar med. Det är allt från Lotsfunktion och ett nytt kundcenter till förbättrade e-tjänster och förenklade upphandlingar.
– Vi mötte ett antal fantastiskt drivna UF-företagare från ridgymnasiet i Strömsholm

Läs mer om visionsarbetet och tyck till vad du tycker är viktigt på kommunens hemsida