Föreningen

HP-logo-snurr-8Hallstahammar Promotion är en ekonomisk förening som består av ortens företagsnätverk, som i samverkan med Hallstahammars kommun arbetar för att utveckla näringslivsklimatet i vår kommun.

Vad vi vill och vad vi gör

Kommunvision

Vi arbetar med kommunvisionen ”Det Goda Livet i storstadens närhet” som vår övergripande ledstjärna

Topprankad

Vårt övergripande mål är att aktivt medverka till att Hallstahammar ska vara en topprankad företagskommun i Sverige. Arbetet har så här långt tagit oss från att vara en av Sveriges 40 sämsta till en av de 40 bästa på Svenskt näringslivs enkätranking.

Tillsammans

Vi är fyra företagsnätverk som genom föreningen Hallstahammar Promotion arbetar tillsammans med Hallstahammars kommun för att nå målen.
Vi är också du och jag som är med och engagerar oss tillsammans.

Möten & Projekt

Vi skapar mötesplatser för att vi ska kunna arbeta tillsammans.
Vi driver projekt för att utveckla företagen. Vi har arbetsgrupper där vi arbetar tillsammans för att hela tiden förbättra och utveckla.

Hallstahammar Promotion 2014-2016

1

Arbetsgrupper

Vi har arbetat framgångsrikt de senaste 10 åren. Nu blickar vi framåt och sätter nya mål. Det kommer innebära en översyn av arbetsgruppernas direktiv och bemanning.

2

Tematräffar

En nyhet med start hösten 2014 är Tematräffarna. Vi tar ett eller ett par av våra arbetsmål och bjuder in alla företagare och tjänstemän att vara med och diskutera frågeställningarna. Tidigare åkte vi iväg två dagar en gång per år. På det här sättet kan fler vara med och utveckla, på ett enklare sätt.

3

Kompetensutveckling

HP har framgångsrikt drivit flera ESF-finansierade kompetensutvecklingsprojekt under programperioden 2007-2014. Nästa programperiod är 2015-2022 och vi förbereder för en ny projektorganisation som kan fortsätta att driva kompetensutveckling i företagen.

4

Förenkla helt enkelt

Kommunen har sedan våren 2013 arbetat med programmet ”Förenkla helt enkelt”. I det arbetet som bl.a syftar till bättre och enklare möten med tjänstemännen fortsätter HP att vara delaktiga.

5

Vision 2025

Kommunvisionens mål är till stor del nådda. Nu startar arbetet med att målstyra nästa långa period.

6

Näringslivsprogram

Målen som Kommunen satt upp tillsammans med HP är nådda. Nu är det dags att sätta nya mål och att formalisera näringslivsprogrammet.

Vi gör det tillsammans!

Karmansbo

Vill du veta mer om den lokala utvecklingen och träffa intressanta och trevliga människor kommer du på våra frukostmöten. Vill du vara med och diskutera och påverka kommer du på våra tematräffar. Har du ett intresse, tankar och idéer kring vissa frågeställningar är du med i en arbetsgrupp. För att det är vi tillsammans som gör det så bra som vi vill ha det!

Varför ska jag vara med?

tumme

Dialog

Egentligen är det enkelt. Om vi träffas och möts i olika sammanhang så har vi lättare att föra dialog med varandra. Detta genom att vi lär känna varandra och genom att vi får ökad kunskap och förståelse för varandras situation.

tumme

Regelverk

Det finns ett regelverk att förhålla sig till. Om attityder och rutiner förbättras hos tjänstemännen som hanterar regelverket blir det enklare att driva företaget. Det kan ske genom att företagarna för dialog med tjänstemännen. En förutsättning för en god dialog är att företagarna förbättrar sin kunskap om regelverket som finns. HP arbetar för att skapa möten som skapar den här utvecklingen.

tumme

Utveckling

Om kommunens service och tillämpning av lagar utvecklas så blir det lättare att driva företag. Det här är en utvecklingsdel vi arbetar med genom Hallstahammar Promotion. Förstå vilken fart vi skulle få på den lokala utvecklingen om ”alla” var med och engagerade sig i de frågor som berör dem.