Deltagarlista för kommande frukostmöte

Namn:
Organisation:
David Wennerhult
16556840-1326
Anniqa Nilsson
516406-0120
david lindberg
aatomac
Ulf Magnusson
AB Hallstahem
Andreas Miehling
Alles Web AB
Björn Bärnheim
Bärnheim Producton AB
Johan Björklund
Björklunds Kafferosteri AB
Magnus Forslund
Global Invest AB
Therese Pettersson
Hallstahammar kommun
Catarina pettersson
Hallstahammars kommun
Linda Uddman
Hallstahammars kommun
Madeleine Ahlqvist
hallstahammars kommun
Kristina Berntsson
Hallstahammars SK Handboll
Lena Elg
Lenande massage
Tony Wetter
Noren & Lindholm AB
Sanna Hellström
Office IT-partner
L-E Wilson
Strömsholms vandrarhem
Anna-Lena Taponen
Unik Resurs
Jonna af Petersens
Västerås Tidning
Bertil Andersson och Göran Jansson
Veterankraft
Elisabet Wigholm
VL