Inlägg arkiverade under: Aktuellt

Inger Teffer driver eget företag som säljare och konstruktör av tryckavlastningsutrustning för ställverk. Om det uppstår en kortslutning i ett ställverk, bildas giftig gas. Ingers uppgift är då att se till att gasen avleds via en rökgashuv, kanaler och en tryckavlastningslucka.

Inger har en bakgrund inom kärnkraftssektorn och var en av de första kvinnorna som jobbade med reaktortankar, som skifthandledare och med drivdonsservice.

–...

Läs mer →

Redan innan projekten startade fördes diskussioner om för – och nackdelar med utvecklingsarbete uppstartat med hjälp av olika typer av stödformer. Erfarenheter visade att många aktörer hade negativa erfarenheter av byråkrati och krångliga EU-blanketter. Dessutom fanns en oro för långa handläggningstider vid utbetalning av rekvirerade medel. Mot den bakgrunden beslutades att undersöka förutsättningarna för att skapa samverkan runt ett projektkontor som skulle kunna söka...

Läs mer →

HP-projekten har hittills inneburit att över 1 000 medarbetare inom näringslivet fått kompetensutveckling som höjer eller breddar den individuella kompetensen.

...
Läs mer →
Statistik

För att veta att vi är på rätt väg mäter vi varje månad andelen kvinnor och män som genomgått utbildning. Vi mäter även fördelning av antalet timmar fördelat per kön och genomsnittskostnaden per utbildningstimme fördelat på män och kvinnor. Statistiken används som diskussionsunderlag.

...
Läs mer →

Samverkan, möjlighetstänkande, kompetens och ett ökat entreprenörskap var ledorden när Hallstahammar Promotion beslutade sig för att skapa nya former för samverkan runt kompetensutveckling och tillväxtfrågor i kommunen. Sedan programstarten har samverkan mellan företag, kommun och företagsnätverk inneburit att näringslivet i kommunen beviljats åtta större kompetensutvecklingsprojekt via Europeiska Socialfonden. Följande projekt har beviljats:

...
Läs mer →