Summan av hur väl vi lyckas med varje arbetsmål är det hur bra företagsklimatet är i vår kommun. Genom att fokusera tydligt på varje mål, istället för att bara prata om ”företagsklimatet”, kan vi göra skillnad på riktigt. Det är det här som årligen stäms av i enkäten från Svenskt Näringsliv och det är det här vi har med oss i arbetsgrupperna.

Vi har gjort arbetsmål av varje mätpunkt i enkäten. På så sätt får vi en årlig mätning på det företagarna, tjänstemännen och politikerna gemensamt arbetar för att förbättra. Det är dock viktigt att påpeka att vi arbetar för faktiska förbättringar, inte att ha en hög ranking. Där vi har lyckats behöver vi fortsätta att arbeta, för framgångarna är färskvara. Sedan har vi några frågeställningar som kräver långsiktighet i arbetet.

Siffran som anges vid varje mål är rankingen i Sverige vid senaste mätningen vilken gjordes hösten 2013. Totalt är det 290 kommuner i landet. Länk till sidan med alla kommuners resultat


Baserat på enkätsvar

Baserat på statistik
från SCB och UC:

Sammanfattande omdöme
33 – stabil placering. Företagarnas eget betyg på kommunen, som en helhet. Ett betyg som säger: här ska du etablera!

Service till företagen
17 – stabilt. Tjänstemännen är bra på bemötande och handläggningstider

Tillämpning av lagar och regler
17 – stabilt. Inkl effektivitet i ärendehantering, förståelse för företagets ärende och återkoppling om möjlighet finns.

Kommunpolitikernas attityd till företagande
18 – stabilt. Företagarnas egen upplevelse

Tjänstemännens attityd till företagande
19 – stabilt. Företagarnas egen upplevelse

Konkurrens med företag
160 – företagarnas syn pendlar kraftigt olika år

Allmänhetens attityd till företagande
91. Hur upplevs attityd och kunskap om företagande

Medias attityd till företagande
76. Uppfattning om hur media speglar företagandet

Skolans attityd till företagande
109. Företagarnas upplevelse

Vägnät, tåg och flyg
72. Uppfattning om hur bra det är

Tele- och IT-nät
68. Hur uppfattar vi det som är och utbyggnadstakten

Tillgång till kompetens
205. En upplevd brist som påverkas av nedläggningen av gymnasieskolan eller en faktisk brist?

Företagande
247. Antal privata arbetsplatser med minst en anställd. För att ligga på rikssnittet skulle vi behöva 129 privata arbetsplatser till

Nyföretagsamhet
272. Registrerade nya ”företagsamma” personer. 103 personer i vår kommun, skulle behöva vara 168 för att motsvara rikssnittet

Andel i arbete
252. När det inte startas nya företag blir det inte så många nya jobb

Marknadsförsörjning
131. Andel av hushållens inkomst som kommer från privata sektorn

Entreprenader
97. Mäter andel kommunal verksamhet som köps in från privat verksamhet

Kommunalskatt
132. Lägst i länet, efter Västerås