Arbetsgrupper

Tillsammans i arbetsgrupperna kan vi arbeta med vårt förhållningssätt vi har till varandra när vi arbetar med ärenden för företagen. Tillsammans kan vi agera för att utveckla sakfrågorna, så att det hela tiden blir lite bättre. När vi gör så kan vi få ett bättre ”företagsklimat” och det blir både effektivare och roligare att arbeta.

Hur bra företagsklimatet är beror på en mängd faktorer vilka förändras över tiden. Det gäller allt från lagar och regler till företagens behov och tjänstemännens direktiv från lokala politiker och från EU. Därför behöver vi hela tiden arbeta för att hålla uppnådd nivå och utveckla vidare.

grupp

Nu har vi haft en resa på 10 år som enligt de enkäter som Svensk näringsliv gör tagit oss från att vara en av Sveriges 40 sämsta företagarkommuner till en av Sveriges 40 bästa. Redan 2011 började vi märka en känsla av att det var klart och engagemanget avtog i flera arbetsgrupper. Med start 2015 kommer därför arbetsgrupperna att ses över, både vilka vi ska ha och vad de ska arbeta med. Nedan är några av de grupper vi har haft och/eller troligen kommer att ha.

Turism, Kultur & Handel
Modern forskning visar att folk flyttar till den stad de vill leva i. Är det en stimulerande miljö och de faktiska förutsättningarna finns så startas det företag och det flyttar företag till en levande stad. Därför är de här frågorna så viktiga att utveckla.

Tillväxt, Etablering & Nyföretagande
För att företagen ska kunna växa i sig krävs att förutsättningarna är de rätta för de faktiska företagarfrågorna. Det handlar också om tillämpning av lagar och förordningar. Det gäller då både företagarens och tjänstemannens attityd och agerande.

Upphandlingar
Det handlar om mycket pengar. Det ska vara enkelt. Det ska gå rätt till. Det handlar lika mycket om att få företagarna att göra sin del som att skapa förutsättningar för att de ska kunna göra det.

Bygg & Bo
Hallstahammars kommun växer och det skapar positiva problem i form av det saknas lägenheter och hus. Vi är i dag 15.400 invånare och målet är att växa med 75 personer per år. En fråga för gruppen är att svara på frågan: vad hindrar oss att vara 20.000 invånare om 20 år?

Entreprenörskap i skolan
Det startas för få nya företag i Hallstahammar. Den här gruppen arbetar långsiktigt för att förändra attityden och kunskapen kring att starta och driva företag. På nationell och regional nivå gör UF ett stort arbete. En av arbetsgruppens frågor är att få in entreprenörskap i den lokala skolan på grundskolenivå.

Kompetensutveckling
För att företagen ska kunna växa behövs kompetenta företagare och medarbetare. Här är uppdraget att arbeta med ESF-projekten och med kompetensinventering inför alla pensionsavgångar som är nära förestående.

Kommunikation
Hur förmedlar vi bilden av allt det positiva som händer i vår kommun? Hur kommunicerar vi internt, så att fler företagare, tjänstemän och politiker känner till vad som görs? Hur kommunicerar vi med varandra för att ha en fortsatt god samverkan och dialog, samtidigt som det faktiskt händer något.

Mångfald
Ett levande samhälle byggs på mångfald. Vi behöver företag som verkar i olika branscher, som är olika stora och som agerar lokalt och internationellt. Vi behöver människor med olika kompetens, intressen, kultur, erfarenheter och åldrar. Vi behöver interagera regionalt och internationellt för att få mångfald i vårt tänkande. Vi behöver boende och besökare, vi behöver ett brett kulturliv.

Jämställdhet
Vi behöver ett samhälle där alla får möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar. Där de som är bra kan bli ännu bättre och där de svagare kan få den hjälp de behöver. Gruppens arbete fokuserar kring jämställdhet för företag i vår kommun.

I Kick Start-programmet utvecklar du din affärsidé främst genom din egen drivkraft, men får under tiden även råd och stöd av erfarna entreprenörer. Det unika med Kick Start programmet är att du kostnadsfritt har tillgång till ett flertal affärscoacher under fyra timmar.

Det här är programmet för dig som vill vända och vrida på din affärsidé för att skriva en affärsplan...

Läs mer →

Från och med mitten av mars 2014 får Hallstahammaras kommun en ny näringslivschef i Madeleine Ahlqvist. Efter dryga decenniet i arbete för Västerås näringsliv är hon redo att ta tag i utmaningen att lyfta Hallstahammars näringsliv från bra till bäst. 

Född och uppvuxen på västkusten landade Madeleine Ahlqvist i Västerås 1986 och har sedan dess varit västmanlänning. Med en examen som...

Läs mer →