Aktuellt

Tillsammans skapar vi förutsättningar för framtiden

Samverkan, möjlighetstänkande, kompetens och ett ökat entreprenörskap var ledorden när vi i Hallstahammar Promotion beslutade oss för att skapa nya former för samverkan runt kompetensutveckling och tillväxtfrågor i kommunen.

Sedan programstarten har samverkan mellan företag, kommun och företagsnätverk inneburit att näringslivet i kommunen beviljats åtta större kompetensutvecklingsprojekt via Socialfonden.

 


Statistik

För att veta att vi är på rätt väg mäter vi varje månad andelen kvinnor och män som genomgått utbildning. Vi mäter även fördelning av antalet timmar fördelat per kön och genomsnittskostnaden per utbildningstimme fördelat på män och kvinnor. Statistiken används som diskussionsunderlag.

...
Läs mer →

Samverkan, möjlighetstänkande, kompetens och ett ökat entreprenörskap var ledorden när Hallstahammar Promotion beslutade sig för att skapa nya former för samverkan runt kompetensutveckling och tillväxtfrågor i kommunen. Sedan programstarten har samverkan mellan företag, kommun och företagsnätverk inneburit att näringslivet i kommunen beviljats åtta större kompetensutvecklingsprojekt via Europeiska Socialfonden. Följande projekt har beviljats:

...
Läs mer →

Samverkan, möjlighetstänkande, kompetens och ett ökat entreprenörskap var ledorden när Hallstahammar Promotion beslutade sig för att skapa nya former för samverkan runt kompetensutveckling och tillväxtfrågor i kommunen. Sedan programstarten har samverkan inneburit att näringslivet i kommunen beviljats åtta större kompetensutvecklingsprojekt via Socialfonden. Följande projekt har beviljats:

...
Läs mer →

Hallstahammar Promotion, en ekonomisk förening bestående av sju näringslivsnätverk som i samverkan med Hallstahammars kommun arbetar för att utveckla näringslivsklimatet i Hallstahammars kommun.

Den gemensamma visionen är:

Att genom aktiviteter och god samverkan skapa ett av Sveriges bästa företagsklimat

Målsättningen är att utveckla ett positivt näringslivsklimat som präglas av ökad samverkan, möjlighetstänkande, kompetens och entreprenörskap. För att lyckas med det behöver vi...

Läs mer →