Aktuellt

Tillsammans skapar vi förutsättningar för framtiden

Samverkan, möjlighetstänkande, kompetens och ett ökat entreprenörskap var ledorden när vi i Hallstahammar Promotion beslutade oss för att skapa nya former för samverkan runt kompetensutveckling och tillväxtfrågor i kommunen.

Sedan programstarten har samverkan mellan företag, kommun och företagsnätverk inneburit att näringslivet i kommunen beviljats åtta större kompetensutvecklingsprojekt via Socialfonden.

 


JH Spårservice bygger järnväg och kan med rätta kallas 2000-talets rallare. Det startade som ett enmansföretag för tjugo år sedan. Idag är det ett av landets största inom sitt område, med uppdrag runt om i Sverige och Norden.

...
Läs mer →

Det är viktigt att vara med och utvecklas och utbilda sig eftersom samhället utvecklas och är föränderligt. Dert händer nya saker hela tiden. Nya regler tillkommer liksom nya tillvägagångssätt med nya material. Wiederströms Schakt har stött på många hårda hinder genom åren.

...
Läs mer →
Kanthal och kompetens– en röd tråd genom Sandvik

Hallstahammars största industri Kanthal har sedan starten 1931 både ändrat inriktning och bytt namn. Som Sandvik har utbudet breddats och nya dörrar öppnats. Och efter kompetenshöjande insatser i spåren av finanskrisen är företaget bättre rustat än någonsin.

...
Läs mer →

För sjunde året i rad klättrar Hallstahammar i Svenskt Näringslivsrankinglista över kommuner med ett bra företagsklimat.

Hallstahammar har sedan år 2005 klättrat 121 placeringar och rankades i år på plats 140. Vi säger grattis till Hallstahammars positiva företagsklimat. En kommun där det är lätt att starta, driva och utveckla framgångsrika företag. Vilken har avgörande betydelse för tillväxt, arbete och välfärd.

...
Läs mer →

Hardy Skoog på JH Spårservice AB har tilldelats pris som Årets Företagare 2011. Företaget, som deltar i kompetensutvecklingsprojekten bedriver järnvägsunderhåll och service, ett område som kräver stora kunskaper hos hela personalen. Det är andra året i rad som ett av projektets  företag tar hem priset. Förra årets vinnare var Håkans Hembageri, som också satsar hårt på utveckling av både verksamhet och personal.

...
Läs mer →

Inger Teffer driver eget företag som säljare och konstruktör av tryckavlastningsutrustning för ställverk. Om det uppstår en kortslutning i ett ställverk, bildas giftig gas. Ingers uppgift är då att se till att gasen avleds via en rökgashuv, kanaler och en tryckavlastningslucka.

Inger har en bakgrund inom kärnkraftssektorn och var en av de första kvinnorna som jobbade med reaktortankar, som skifthandledare och med drivdonsservice.

–...

Läs mer →

Redan innan projekten startade fördes diskussioner om för – och nackdelar med utvecklingsarbete uppstartat med hjälp av olika typer av stödformer. Erfarenheter visade att många aktörer hade negativa erfarenheter av byråkrati och krångliga EU-blanketter. Dessutom fanns en oro för långa handläggningstider vid utbetalning av rekvirerade medel. Mot den bakgrunden beslutades att undersöka förutsättningarna för att skapa samverkan runt ett projektkontor som skulle kunna söka...

Läs mer →

HP-projekten har hittills inneburit att över 1 000 medarbetare inom näringslivet fått kompetensutveckling som höjer eller breddar den individuella kompetensen.

...
Läs mer →